ඔබගේ ආදරණීය දරුවාගේ අනාගතයට මග පෙන්වීමට ඔබ සුදානම්ද ?

තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධියක් සඳහා ශිෂයත්වයක් සමග ඉහළම වැටුප්තල ඇති ලොවම පිළිගත් තොරතුරු තාක්ෂණ රැකියවකට අවස්ථාව!!

SLASSCOM ආයතනය දක්ෂ දරුවන් 1000 කට උපාධියක් සඳහා පූර්ණ ශිෂත්වයක් සමග Software Engineering රැකියා අවස්ථා ලබා දීමට සුදානම්.

ඔබ කල යුත්තේ ඔබේ දරුවාට මෙම වෙබ් සයිට් එකෙහි ඇති අභියෝග විසදීමට උනන්දු කිරීමයි. එවිට අපගේ 200+ ආයතන සමුහයට දරුවාගේ හැකියාව දැක රැකියාවක් සමග උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ශිෂ්‍යත්වයක් පිරිනැමීමේ අවස්ථාවක් ඇත. 

අප සමග එක්වී දීප්තිමත් අනාගතයක් කරා ඔබගේ දරුවා රැගෙන යන්න 

ඒ සදහා ඇත්තේ සරල පියවර කිහිපයක් පමණි

​පියවර 01 

මෙම වෙබ් පිටුවේ ලියාපදිංචි වන්න. අපගේ කොන්දේසි සහ නියමයන් පිරික්සිමට පහත වෙබ් පිටුව‍ට පිවිසෙන්න.

I agree to the terms and conditions

පියවර 02

පහත ඇති අභියෝග විසදීමට ඔබේ දරුවා උනන්දු කරවන්න .

 

තොරතුරු තාක්ෂණ රැකියාවක් තෝරාගත යුත්තේ ඇයි ?

ආකර්ෂණීය ඉහළ වැටුප්තල සහ පහසුකම් 

ඔබ දන්නවාද ශ්‍රි ලංකාවේ ඉහළම ආරම්භක වැටුප් ලබන වෘත්තීයන් අතුරින් මෘදුකාංග ඉන්ජිනේරුවරුන් ඉහළින්ම සිටින බව ?

නවතම තාක්ෂණය සමග මුහුම් වීමේ අවස්ථාව

ස්මාර්ට් දුරකථනයේ සිට සුපිරි මෝටර් රථ නිපදවීම දක්වා නවතම නිපයුම් සදහා මෘදුකාංග ඉන්ජිනේරුවරුන්ගේ සහය ලබාගනියි 

ලොව සුපතළ ආයතන සමග රැකියා කිරීමේ අවස්ථාව

ලොව ප්‍රකට Microsoft, Google  ආයතනයන් හිද ශ්‍රි ලාංකික මෘදුකාංග ඉන්ජිනේරුවරුන් සේවය කරන අතර ඔවුන් එහිදි නව නිපයුම් කිරිමට තම දැනුම යොදවයි